Tatlar Coğrafyası

tatlar harita

Kasabamız Doğu Anadolu Bölgesinde Nurhak Dağı eteklerine kurulmuştur. Bu bölge içinde Kahramanmraş İlinin Nurhak ilçesine bağlıdır. Yakın zamana kadar Elbistanilçesine bağlı iken Nurhak’ın İlçe olmasından sonra bu İlçemize bağlanmıştır. Kasabamız şirin bir vadi kasabasıdır, ortasında küçük bir dere akmaktadır, kasaba evleri derenin iki yanın sıralanmıştır.

Yeryüzü Şekilleri

Kasabamız tepenin yamaçların kurulmuş olup etrafı Nurhak Dağının uzantısı olan dağ ve tepelerle çevrilidir. Kasabanın iki tarafını saran tepelerin ortasından geçen dere bulunmaktadır. Kasabada ova yoktur. Yüksek kesimlerin düzlüklerinde yazın kasabalıların çıktıkları yayla denebilecek yerler bulunmaktadır.

İklimi

Kasabamızda tipik bir Karasal iklimi, görülür. Yazları sıcak ve kurak geçer. Yüksek olması nedeni ile yazın diğer bölgelerdeki yerlere nazaran serin olur., bilhassa geceleri serin olmaktadır. Yine yerleşim yerinin yüksek olması nedeni ile kışları çok sert geçer, kar yağışı diğer yerlere ( bölgede) nazaran daha fazladır, sık, sık fırtına ve tipi olur, kasaba yolunun uzun süre kapandığı görülmemiştir, yağmur ilkbahar ve sonbaharda görülür (genelde) kasabamız sert bir iklime sahiptir.

Bitki Örtüsü

Kasabamızın yerleşim alanı dağlık ve bilhassa taşlık olduğu için kullanılabilecek bir tarım arazisi yoktur. Bitki örtüsüne bozkır hakimdir. Kasabanın bazı kısımlarında meşe ardıç ağaç toplulukları vardır fakat acımasızca harap edilmektedir yakında yok olacağı söylenmektedir.

Köy içlerinde meyve ağacı özellikle elma ağacı yaygın olmakla birlikte bunların yanında selvi, kavak, söğüt ağaçlarına yaygın bir şekilde rastlanır.
İçme suyumuz, kasabamızın kuzeyinde kırkgöz diye bilinen kaynaktan temin edilmektedir.

Kasabamız yerleşimi güneye doğrudur. Batısında Yeşilkent Kasabası ile doğusunda da malatyanın gövdeli kasabasıyla komşudur.

Kasabamızın çevresinde çok sayıda yayla mevcuttur bunlardan başlıcaları :

  • Suvat yaylası
  • Sırıklı yaylası
  • Tahtalı yaylası

Cevap Yaz