Tatlar’da Kullanılan Ağız

Tatlar Şivesi

Acer : Yeni
Acar : Yeni
Acık : Biraz
Acışmak : Üzülmek
Alayı : Hepsi
Albıstan : Elbistan
Amanat : Emanet
Annına almak : Rakip olmak, karşısına almak
Arıya gitmek : Bozulmak
Asbab : Elbise
: Bulgur plavı
Ayak yolu : Tuvalet
Azatlamak : Yolunu Kaybettirmek, Şaşırtmak, serbest bırakmak
Babal : Vebal
Bacı : Abla
Barnakçak : Parmaklık
Bazlama : Yufka şeklinde ekmek, gözleme
Belemek : Bebeği kundaklamak
Bellemek : Öğrenmek
Berkitmek : Sağlamlaştırmak
Bıldır : Geçen sene
Bibi : Hala
Bider : Ekilmek için ayrılmış tohum
Bir MAFIR : Çok
Bocu : Küçük köpeklere verilen isim (Süs köpekleri gibi)
Boduç : Bidon
Bohça : Elbise doldurularak sarılmış bez yumağı
Bostan : Salatalık
Börtlemek : Sıcak suyla haşlamak
Bürük : Oyalı baş örtüsü
Büvelek : Hayvanları huzursuz eden bir sinek
Cağlık : Lavabo (eski evlerde)
Cahal cühela : Cahil, çoluk çocuk anlamında bir ikileme
Cangama : Tartışma/ sözlü sataşma
Celfin : Genç
Cemkirmek : Büyüklerin Karşısında uygunsuz Konuşma, karşılık verme
Cenderme : Jandarma
Cerime : Sıkıntı, Eziyet, ceza
Cımcılk : Aşırı ıslanmış
Cıncık : Cam
Cıvık : Suyu fazla olan
Cimcik : Çimdik
Ciynak : Pençe, tırnak
Culluk : Hindi
Çabık : Çabuk, acele
Çalkama : Su katılmış ayran
Çapıt : Bez, kumaş
Çebiş : Bir yaşını dolduran keçi
Çelermek : Fazla yemekten çatlayarak Ölmek
Çerpit : Bırak
Çıbık : Değnek, çubuk
Çığırmak : Çağırmak, söylemek
Çıkın : Azık, yiyecek içecek sarılı bez.
Çılbak : Çıplak
Çimildemek : Fısıldamak, ağzını oynatmak, yavaş yavaş bişeyler yemek
Çimme : Banyo yapma
Çir : Kaysı
Çiv : İnce çubukları iple örerek üstüne tarhana serilen bir sergi aracı
Çomça : Kepçe/tahtadan yapılmış büyük kaşık
Çüt sürmek : Çift sürmek
Çütçü : Çiftçi
Çütçülük : Çiftçilik
Dahra : Yemkeseri
Dam : Ev, evin üstü
Debıyak : Demin, biraz önce
Deyişetci : Aşık
Didişmek : Geçinememek, anlaşamamak, kavga etmek
Didmek : Eşelemek
Dil : Anahtar
Dirliksiz : Uyumsuz, geçimsiz
Don : Camaşır
Don lâni : Çamaşır leğeni
Don yumak : Çamaşır yıkamak
Döl : Erkek çocuğu, sebzelerin meyveye durması
Dölek : Düz
Döven : Gem
Dulda : Kuytu, sakin yer
Duluk : Kafanın yan tarafı , Evin yan tarafı
Duvana : Deli, divane
Düş : Rüya
Ede : Abi
Edem : Ağabey
Eğa : İye
Eke : İşi bilen, kabadayı
Eletmek : İletmek, götürmek
Ellaham : Herhalde, Belki de, ihtimal
Ellâni : El leğeni
Elleham : İhtimal
Emmi : Amca
Enemek : Erkeklik özelliğini kaybetmek, hadım etmek
Enik : Kedi, köpek yavrusu
Esah : Gerçek
Eşik : Kapı girişi
Evlik : Eski evlerde salon, oturma odası
Evmek : Acele etmek
Evraaç : Yufka ekmeği saç üstünde döndüren yassı tahta araç
Farfarı : Arsız, ölçüsüz hareket eden
Fingirdek : Oynak, kişiliği bozuk kişiler ve çoğunlukla bayanlar için kullanılır.
Fit : Şüphe, kötülük, eşit olma, eşitlik
Gabır : Mezar
Gala : Kale
Gark olmak : Batmak
Gavurgaç : Buğdayın kavrulmasıyla yapılan çerez, kuru yiyecek
Gıngıç : Tahtaravelli
Gısmak : Azaltmak
Gısmık : Pinti, cimri
Gıyık : Büyük iğne
Gocunmak : Alınmak
Gonursu olmak : Çok yanmak
Goz : Ceviz
Göbelek : Mantar (dağ mantarı)
Göynüm : Gönlüm
Göyündü : Yandı
Gözel : Güzel
Güççük : Küçük
Hâbe : Heybe
Haral : İçine saman, buğday doldurulan büyük kıl çuval
Hasım : Düşman
Hayat : Salon, hol
Hazne damı : Mutfak, kiler
He : Peki, evet
Heç : Hiç
Heri : Yani
Herif : Bey, eş
Hezen : Kalın uzun agaç gövdesi
Hımbıl : Küçük çelimsiz Giyimine Dikkat Etmeyen, Pasbal
Hısım : Akraba
Hışnamak : Ezmek
Hıtap : Börek
Hişt : Laf atma
Horanta : Aile, hanım
Horsunmak : Küçümsemek
Hödük : Korkak
Hüsmek : Hüsün hele acansı duyamıyom.
Icık : Biraz, birazcık
Irbık : İbrik
Işmar : İşaretleşmek, işaret vermek
İğ : İp eğirmeye yarayan tahta alet
İlân : Leğen
İnce ağrı : Verem
İnek tası : Büyük kase, büyük tas
İşlik : Gömlek, mintan
İzbandot : Büyük cüsseli
Kapıt : Manto
Kart : Yaşlı, olgun
Katık : Süt ürünleri (yoğurt, yağ gibi)
Katil : Hatıl
Keş : Bağımlı
Kiş : Yollama
Kopmak : Koşmak
Köm : Dağ evi
Kömbe : Etli, hamur işi (fırında yapılan) bir tür yiyecek
Körük : Ocak, ateş yanan yer
Kösâ : Bir kısmı yanan odun parçası
Kürtük : Kar yığını, rüzgarın oluşturduğu yığın
Kürtün : Eşek semeri
Lov : Evlerin tavanlarını sertleştirmek için kullanılan ağır, büyük ve yuvarlak taş
Lovdun : Lovu hareket ettirmeye yarayan ağaç veya demir araç
Lök : İri, büyük
Lölük : Tavada yapılan kete türü hamur işi bir yiyecek
Makat : Evlerde yatmak veya eşya kyomaya yarayan somya şeklinde ev eşyası
Malamat : Rezil
Maraz : Hastalık
Mataf : İşe yaramaz
Mazman : Büyük, iri
Mazman eşşa : Mazman eşeği(büyük cins eşek)
Meret : Bıkkınlık veren, kötü şey
Mık : Çivi
Mıymıntı : Sünepe,uyuz
Mil : Kum, bataklık
Mintan : Gömlek, işlik

 

Nâader : Ne kadar
Ne : Buyur
Oba : Yabancı
Oğrun : Gizli
Oklağaç : Oklava
Oturaklı : Ağırbaşlı, efendi.
Ödlek : Korkak
Örtme : Eski ev balkonu
Pabıç : Terlik
Palıt : Meşe
Pantol : Pantolon
Peâ : Bahçe, sebzelik
Peşkir : Havlu
Peşvanta : Uyuşuk
Pinek : Kümes
Porsumak : Düzeni bozulmak, dağılmak
Pörtme : Aniden ortaya çıkma yada dar kısımdan geçme
Satır : Bakraç
Sokranmak : Homurdanmak, mırıldanmak
Soyka : Fırsatcı, vijdansız
Sölpük : Üstü başı perişan, giydiğini kendine yakıştıramayan kimse
Süllüm : Merdiven
Süyük : Evlerin üstünde bulunan damlalık
Şaplak : Şamar, tokat
Şor : Öksürük
Şora : Çorba
Şörüklü : Gözünde çapak bulunan insanlara verilen sıfat
Tamaşa : Seyir
Tas : Kase
Tavatır : İyi hoş yerinde
Teh : Yarı kurumuş üzüm ve pekmezin karışımı bir yiyecek
Tellik : Bere
Temâk : Ahır penceresi
Teş : Büyük leğen
Tınmamak : İşi önemsememek
Tiyek : Üzüm çubuğu
Tokaç : Süyükleri berkitmeye ve çamaşır, kilim yıkamaya yarayan ağaç parçası
Toklu : Biryaşında erkek kuzu
Tombala keç dönmek : Takla atmak
Toy : Acemi
Tuman : İç donu
Tutak : El bezi, sıcak kap tutacağı
Tuvalak Yuvarlak
Tuvalanmak : Yuvarlanmak
Uluk : Çürük
Utmak : Oyunda yenmek
Üllüz : Miskin, uyuz
Ürmek : Köpek havlaması
Veledizine : Yaramaz Çocuk (Veled-i Zinanın Söyleniş Farklılığıdır)
Yadırgı : Yabancı, el
Yal : Köpek yiyeceği
Yancık : İğle ip yaparken sağ baldıra takılan bez veya lastikten yapılmış koruyucu araç
Yannık : Tulum
Yapık : Saçların dolaşıp birbirine girmesi
Yazı : Ova
Yekinmek : Davranmak, Harekete Geçmek, ayağa kalkmak
Yemeni : Ayakkabı
Yılışık : Şımarık
Yırak : Irak, uzak
Yokula : Yapma ya
Yörep : Meyilli
Yumak : Yıkamak, ip sargısı
Yumuş : Emir, buyruk
Yületmek : Keskinletmek
Zahar : Herhalde
Zahra : Zahire, kışlık tahıl
Zebellah : İri, kocaman
Zıbarmak : Ölmek, gebermek
Zıllımak : İtiraz etmek, oyun bozanlık yapmak
Zıvanadan çıkmak : Dengeyi kaybetmek
Zibil : Hayvan gübresi

Cevap Yaz